Search
Close this search box.

We hechten er groot belang aan om voor je team een veilige omgeving te scheppen.

Wij, Dees van de Hoef en Jan Jacob Stam (hierna aangeduid met ‘wij’) zullen streven in al onze analyses, diagnoses, trainingen en andere professionele activiteiten een passend rolmodel voor klanten, cursisten en cliënten te zijn.

Wij zullen handelen conform de systemische principes van binding, ordening en uitwisseling.

Wij zullen met grote zorgvuldigheid onze diagnoses, analyses, trainingen, teamcoaching en opstellingen geven en een positieve leeromgeving creëren waarin cursisten en cliënten worden gerespecteerd.

Wij begrijpen dat wij als deskundigen worden beschouwd. Wij zullen deze positie niet gebruiken voor het verkrijgen van onredelijk en onbillijk voordeel, in de vorm van materiële, financiële of andere gunsten, van onze klanten, cursisten en cliënten.

In geval de professionele relatie tussen (een van) ons en een persoon de trainer-cursist/coach-cliënt/opsteller-cliënt relatie is, komen wij overeen ons te gedragen ter bevordering van deze relatie. Ingeval er sprake is van nog een andere dan deze relatie, dan zullen we ons best doen om de beide relaties met elkaar in balans te brengen.

In geval een vraagstelling van een cliënt (om welke reden dan ook) voor ons niet hanteerbaar is, zullen we daarin onze verantwoording nemen en de cliënt doorverwijzen naar een andere trainer, coach of opsteller.

Wij zullen ons best doen om op een waarheidsgetrouwe, eerlijke manier zaken te doen en daarbij trachten altijd een situatie te creëren waar voor beide partijen balans is in geven en nemen.

Wij zullen onszelf presenteren op een eerlijke, open manier en geen beweringen over onszelf doen die niet op waarheid berusten.

Wij zullen andermans werk niet plagiëren en bij het citeren uit andermans werk altijd de bron vermelden. Wij zullen niet toestaan dat auteursrechtelijk beschermd werk, met inbegrip van audio-, video- of schriftelijk materiaal, wordt gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Wij zullen ervoor zorgdragen dat we beschikken over transparante financiële informatie over prijzen en kortingen en zullen alle financiële kwesties zo ethisch mogelijk afhandelen.

Wij zullen zorgdragen voor geheimhouding van de persoonsgegevens van onze klanten, cursisten of cliënten, tenzij we wettelijk verplicht zijn of worden deze gegevens openbaar te maken of ons daartoe schriftelijke toestemming is verleend.

Wij zullen eerlijk onze mening geven, en in geval van minder positieve uitlatingen duidelijk maken dat deze onze persoonlijke meningen zijn en daarbij ook de andere kant van de zaak belichten. Wij zullen niet kwaadspreken over andere trainers, coaches, systemisch opstellers of over klanten, cursisten of cliënten.

Wij zullen de klant/cursist/cliënt heldere informatie verschaffen over de door ons behaalde certificaten van opleidingen.

Wij verplichten onszelf om ons in ons vak professioneel te blijven ontwikkelen. Wij maken daarbij gebruik van de mogelijkheden op het gebied van intervisie, supervisie, workshops, seminars en trainingen.

Wij zullen geen certificaten uitreiken aan cursisten die op een onethische manier met de door ons aangereikte lesstof of materiaal omgaan. Wij zullen steeds handelen naar vermogen om deze cursisten alsnog in de toekomst wel te kunnen certificeren.

Bij twijfel over een situatie of mogelijke tegenspraak van de regels, handelen we altijd in het belang van onze klant of cliënt.

Search
Close this search box.